Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Email tai asnro: Salasana:
tai rekisteröidy
 
Vastapainon katalogi 2016

Uutuudet

Kirjat
Filosofia
Historia
Kasvatus ja koulutus
Klassikko
Kulttuurintutkimus
Media
Politiikka
Psykologia
Sosiaalipolitiikka
Sosiaalipsykologia
Sosiaalityö
Sosiologia
Sukupuolentutkimus
Talous
Tutkimusmenetelmät
Uskonto
Yhteiskunta
Ympäristö

E-kirjat

Osta Lahjakortti

Syksyn 2016 kirjat

Kevään kirjat 2017

Pokkarit
  Etusivu > E-kirjat

E-kirjatArjen islam : somalinaisten elämää Suomessa
Suomeen pakolaisina tulleiden somalinaisten yksityinen elämänpiiri on vähän tunnettu. Heidän elämäns
Lue lisää >>

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä
Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä on ajankohtainen perusteos asiakkaan osallisuudesta sosiaalityös
Lue lisää >>

EUR23,00
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
EUR28,00
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN

Datajournalismin työkäytännöt
Suuret digitaaliset data-aineistot sekä datatyökalut muokkaavat merkittävästi journalistisia toimint
Lue lisää >>

Diskurssianalyysi : teoriat, peruskäsitteet ja käyttö
Diskurssianalyysi tuo jälleen opiskelijoiden ja tutkijoiden saataville yhdessä niteessä klassikoksi
Lue lisää >>

EUR28,00
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
EUR27,00
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Eläketurma : miksi Suomeen tarvitaan uusi sukupolvisopimus (e-kirja) En ole rasisti, mutta… Eriarvoisuus tappaa

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00
Etnografia metodologiana : lähtökohtana koulutuksen tutkimus Globaalisti akateeminen : opas kansainväliseen tiedejulkaisemiseen Globalisaatio ja kansallinen me : kansallisen katseen historiallinen kritiikki

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00
Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus Haastattelun analyysi Hajoava perhe: Romaani monitieteisen tutkimuksen välineenä

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR31,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00
Hoiva : tutkimus, politiikka ja arki Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa : palvelutalous ja sosiaalipolitiikka Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa Häväistyt ruumiit, rikotut mielet : tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämäs

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00
Johdatus laadulliseen tutkimukseen Johdatus laadulliseen tutkimukseen Jokapäiväinen pornomme : media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00
Joukkoviestintätutkimuksen valtatiellä Kaapista kaapin päälle: Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa Kasvatus mediakulttuurissa

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR17,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR31,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00
Kategoriat, kulttuuri ja moraali : Johdatus kategoria-analyysiin Katseen voima : kohti visuaalista lukutaitoa Kenen kasvatus? : kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR32,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00
Kenen media? : Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen (e-kirja) Keskustelunanalyysi Koulutusihmeen paradoksit : Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00
Kriittinen mediakasvatus Kuriton kansa : poliittinen mielikuvitus vuoden 1905 suurlakon ajan Suomessa Kurssi kohti diskurssia

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00
Laadullinen tutkimus 2.0 Laadulliset menetelmät kauppatieteissä Lajien synty

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR23,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR19,00
Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa Lentävä hevonen : välineitä runoanalyysiin

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00
Liikkuva maailma : Liike, raja, tieto (e-kirja) Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti Maailma: Aloittelijan opas

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00
Maailman taloushistoria - Teollinen aika Maailmantalouden Minotauros Mediaa käsittämässä

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00
Median rituaalit Mediayhteiskunta Mitä on valistus?

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00
Modernin tieteen synty Euroopassa Muokattu elämä : teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus Nuorisotutkimus

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Opettajan vaiettu valta Otteita verkosta : Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät Perhetyön tieto

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Populaarimusiikin tutkimus Reikä sydämessä : sairaus pohjoiskarjalaisessa maisemassa Ruumiillisuus ja työelämä : työruumis jälkiteollisessa taloudessa (e-kirja)

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR15,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00
Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä Sosiaalityö aikuisten parissa Sosiaalityön ideat : johdatus sosiaalityön historiaan

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR23,00
Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina: Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat Sosiokulttuurinen innostaminen : muutoksen pedagogiikka Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00
Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa Suomalainen vieraskirja : kuinka käsitellä monikulttuurisuutta Suomen mediamaisema

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00
Suomen puolueet : vapauden ajasta maailmantuskaan Suomi toisin sanoen Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen : Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00
Syyskuun yhdennentoista merkitys Tajuaako kukaan? : opas tieteen yleistajuistajalle Tekstinsyöjät : Yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden lukutaidosta

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00
Tietokirjoittajan käsikirja Toimintatutkimus : kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä Toinen maailmanpolitiikka : 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR15,00
Tutkijan arkipäivän etiikka Tutkimusetiikka : Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys Työ, työvoima ja politiikka

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR15,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00
Uuden työn paradoksit : keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista Vallan sisäpiirissä Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR16,00
Visuaalinen kulttuuri : Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle Yhteiskunnan tahra? Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Sisäänkirjautuminen
Sisäänkirjautuminen
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu
Yhteystiedot
Toimitusehdot