Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Email tai asnro: Salasana:
tai rekisteröidy
 
Vastapainon katalogi 2017

Uutuudet

Kirjat
Filosofia
Historia
Kasvatus ja koulutus
Klassikko
Kulttuurintutkimus
Media
Politiikka
Psykologia
Sosiaalipolitiikka
Sosiaalipsykologia
Sosiaalityö
Sosiologia
Sukupuolentutkimus
Talous
Tutkimusmenetelmät
Uskonto
Yhteiskunta
Ympäristö

E-kirjat

Osta Lahjakortti

Pokkarit

Syksyn 2017 kirjat
  Etusivu > E-kirjat

E-kirjatArjen islam : somalinaisten elämää Suomessa
Suomeen pakolaisina tulleiden somalinaisten yksityinen elämänpiiri on vähän tunnettu. Heidän elämäns
Lue lisää >>

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä
Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä on ajankohtainen perusteos asiakkaan osallisuudesta sosiaalityös
Lue lisää >>

EUR23,00
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
EUR28,00
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN

Datajournalismin työkäytännöt
Suuret digitaaliset data-aineistot sekä datatyökalut muokkaavat merkittävästi journalistisia toimint
Lue lisää >>

Diskurssianalyysi : teoriat, peruskäsitteet ja käyttö
Diskurssianalyysi tuo jälleen opiskelijoiden ja tutkijoiden saataville yhdessä niteessä klassikoksi
Lue lisää >>

EUR28,00
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
EUR27,00
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Eläketurma : miksi Suomeen tarvitaan uusi sukupolvisopimus (e-kirja) En ole rasisti, mutta… Eriarvoisuus tappaa

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00
Etnografia metodologiana : lähtökohtana koulutuksen tutkimus Globaalisti akateeminen : opas kansainväliseen tiedejulkaisemiseen Globalisaatio ja kansallinen me : kansallisen katseen historiallinen kritiikki

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00
Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus Haastattelun analyysi Hajoava perhe: Romaani monitieteisen tutkimuksen välineenä

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR31,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00
Historianfilosofia : Klassikkoajattelijat antiikista nykypäivään Hoiva : tutkimus, politiikka ja arki Huostaanotto : lastensuojelun vaativin tehtävä

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00
Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa : palvelutalous ja sosiaalipolitiikka Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa Häväistyt ruumiit, rikotut mielet : tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämäs Johdatus laadulliseen tutkimukseen

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00
Johdatus laadulliseen tutkimukseen Jokapäiväinen pornomme : media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri Joukkoviestintätutkimuksen valtatiellä

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR17,00
Kaapista kaapin päälle: Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa Kasvatus mediakulttuurissa Kategoriat, kulttuuri ja moraali : Johdatus kategoria-analyysiin

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR31,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR32,00
Katseen voima : kohti visuaalista lukutaitoa Kenen kasvatus? : kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus Kenen media? : Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen (e-kirja)

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00
Keskustelunanalyysi Koulutusihmeen paradoksit : Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta Kriittinen mediakasvatus

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00
Kuriton kansa : poliittinen mielikuvitus vuoden 1905 suurlakon ajan Suomessa Kurssi kohti diskurssia Laadullinen tutkimus 2.0

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00
Laadulliset menetelmät kauppatieteissä Lajien synty Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR23,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR19,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa Lentävä hevonen : välineitä runoanalyysiin Liikkuva maailma : Liike, raja, tieto (e-kirja)

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00
Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti Maailma: Aloittelijan opas Maailman taloushistoria - Teollinen aika

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00
Maailmantalouden Minotauros Mediaa käsittämässä Median rituaalit

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00
Mediayhteiskunta Mitä on valistus? Modernin tieteen synty Euroopassa

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00
Muokattu elämä : teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus Nuoren Viron omatunto (e-kirja) Nuorisotutkimus

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Opettajan vaiettu valta Opettajana yliopistolla : korkeakoulupedagogiikan perusteet Otteita verkosta : Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00
Perhetyön tieto Populaarimusiikin tutkimus Reikä sydämessä : sairaus pohjoiskarjalaisessa maisemassa

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR15,00
Ruumiillisuus ja työelämä : työruumis jälkiteollisessa taloudessa (e-kirja) Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä Sosiaalityö aikuisten parissa

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Sosiaalityön ideat : johdatus sosiaalityön historiaan Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina: Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat Sosiokulttuurinen innostaminen : muutoksen pedagogiikka

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR23,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa Sukupuolistunut väkivalta

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR31,00
Suomalainen vieraskirja : kuinka käsitellä monikulttuurisuutta Suomen mediamaisema Suomen puolueet : vapauden ajasta maailmantuskaan

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Suomi toisin sanoen Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen : Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset Syyskuun yhdennentoista merkitys

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00
Tajuaako kukaan? : opas tieteen yleistajuistajalle Tekstinsyöjät : Yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden lukutaidosta Tiedontuojat : opas tietokirjan suomentajalle (e-kirja)

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00
Tietokirjoittajan käsikirja Toimintatutkimus : kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä Toinen maailmanpolitiikka : 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR15,00
Tutkijan arkipäivän etiikka Tutkimusetiikka : Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys Tutkimushaastattelun käsikirja (e-kirja)

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR15,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR32,00
Työ, työvoima ja politiikka Uuden työn paradoksit : keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista Vallan sisäpiirissä

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00
Vapauden markkinat : uusliberalismin kertomus (e-kirja) Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia Visuaalinen kulttuuri : Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR16,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Vita activa : ihmisenä olemisen ehdot (e-kirja) Yhteiskunnan tahra? Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR12,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Sisäänkirjautuminen
Sisäänkirjautuminen
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu
Yhteystiedot
Toimitusehdot