Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Email tai asnro: Salasana:
tai rekisteröidy
 
Vastapainon katalogi 2017

Uutuudet

Kirjat
Filosofia
Historia
Kasvatus ja koulutus
Klassikko
Kulttuurintutkimus
Media
Politiikka
Psykologia
Sosiaalipolitiikka
Sosiaalipsykologia
Sosiaalityö
Sosiologia
Sukupuolentutkimus
Talous
Tutkimusmenetelmät
Uskonto
Yhteiskunta
Ympäristö

E-kirjat

Osta Lahjakortti

Syksyn 2016 kirjat

Kevään kirjat 2017

Pokkarit

Lahjakirjat

Syksyn 2017 kirjat

Kesäale 2017
  Etusivu > E-kirjat

E-kirjatArjen islam : somalinaisten elämää Suomessa
Suomeen pakolaisina tulleiden somalinaisten yksityinen elämänpiiri on vähän tunnettu. Heidän elämäns
Lue lisää >>

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä
Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä on ajankohtainen perusteos asiakkaan osallisuudesta sosiaalityös
Lue lisää >>

EUR23,00
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
EUR28,00
Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
LISÄÄ OSTOSKORIIN
Datajournalismin työkäytännöt Diskurssianalyysi : teoriat, peruskäsitteet ja käyttö Eläketurma : miksi Suomeen tarvitaan uusi sukupolvisopimus (e-kirja)

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00
En ole rasisti, mutta… Eriarvoisuus tappaa Etnografia metodologiana : lähtökohtana koulutuksen tutkimus

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00
Globaalisti akateeminen : opas kansainväliseen tiedejulkaisemiseen Globalisaatio ja kansallinen me : kansallisen katseen historiallinen kritiikki Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00
Haastattelun analyysi Hajoava perhe: Romaani monitieteisen tutkimuksen välineenä Hoiva : tutkimus, politiikka ja arki

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR31,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00
Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa : palvelutalous ja sosiaalipolitiikka Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa Häväistyt ruumiit, rikotut mielet : tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämäs Johdatus laadulliseen tutkimukseen

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00
Johdatus laadulliseen tutkimukseen Jokapäiväinen pornomme : media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri Joukkoviestintätutkimuksen valtatiellä

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR17,00
Kaapista kaapin päälle: Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa Kasvatus mediakulttuurissa Kategoriat, kulttuuri ja moraali : Johdatus kategoria-analyysiin

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR31,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR32,00
Katseen voima : kohti visuaalista lukutaitoa Kenen kasvatus? : kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus Kenen media? : Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen (e-kirja)

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00
Keskustelunanalyysi Koulutusihmeen paradoksit : Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta Kriittinen mediakasvatus

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00
Kuriton kansa : poliittinen mielikuvitus vuoden 1905 suurlakon ajan Suomessa Kurssi kohti diskurssia Laadullinen tutkimus 2.0

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00
Laadulliset menetelmät kauppatieteissä Lajien synty Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR23,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR19,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa Lentävä hevonen : välineitä runoanalyysiin Liikkuva maailma : Liike, raja, tieto (e-kirja)

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00
Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti Maailma: Aloittelijan opas Maailman taloushistoria - Teollinen aika

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00
Maailmantalouden Minotauros Mediaa käsittämässä Median rituaalit

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00
Mediayhteiskunta Mitä on valistus? Modernin tieteen synty Euroopassa

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00
Muokattu elämä : teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus Nuorisotutkimus Opettajan vaiettu valta

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00
Otteita verkosta : Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät Perhetyön tieto Populaarimusiikin tutkimus

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Reikä sydämessä : sairaus pohjoiskarjalaisessa maisemassa Ruumiillisuus ja työelämä : työruumis jälkiteollisessa taloudessa (e-kirja) Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR15,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00
Sosiaalityö aikuisten parissa Sosiaalityön ideat : johdatus sosiaalityön historiaan Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina: Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR23,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00
Sosiokulttuurinen innostaminen : muutoksen pedagogiikka Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Sukupuolistunut väkivalta Suomalainen vieraskirja : kuinka käsitellä monikulttuurisuutta Suomen mediamaisema

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR31,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00
Suomen puolueet : vapauden ajasta maailmantuskaan Suomi toisin sanoen Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen : Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00
Syyskuun yhdennentoista merkitys Tajuaako kukaan? : opas tieteen yleistajuistajalle Tekstinsyöjät : Yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden lukutaidosta

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00
Tiedontuojat : opas tietokirjan suomentajalle (e-kirja) Tietokirjoittajan käsikirja Toimintatutkimus : kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Toinen maailmanpolitiikka : 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen Tutkijan arkipäivän etiikka Tutkimusetiikka : Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR15,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR15,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00
Työ, työvoima ja politiikka Uuden työn paradoksit : keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista Vallan sisäpiirissä

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00
Vapauden markkinat : uusliberalismin kertomus (e-kirja) Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia Visuaalinen kulttuuri : Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR16,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Vita activa : ihmisenä olemisen ehdot (e-kirja) Yhteiskunnan tahra? Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR12,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Sisäänkirjautuminen
Sisäänkirjautuminen
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu
Yhteystiedot
Toimitusehdot