Kustannusosakeyhtiö Vastapaino
Email tai asnro: Salasana:
tai rekisteröidy
 
Vastapainon katalogi 2017

Uutuudet

Kirjat
Filosofia
Historia
Kasvatus ja koulutus
Klassikko
Kulttuurintutkimus
Media
Politiikka
Psykologia
Sosiaalipolitiikka
Sosiaalipsykologia
Sosiaalityö
Sosiologia
Sukupuolentutkimus
Talous
Tutkimusmenetelmät
Uskonto
Yhteiskunta
Ympäristö

E-kirjat

Osta Lahjakortti

Pokkarit

Syksyn 2017 kirjat

Joululahjakirjat
  Etusivu > E-kirjat

E-kirjat


Arjen islam : somalinaisten elämää Suomessa Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä Datajournalismin työkäytännöt

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR23,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00
Diskurssianalyysi : teoriat, peruskäsitteet ja käyttö Eläketurma : miksi Suomeen tarvitaan uusi sukupolvisopimus (e-kirja) En ole rasisti, mutta…

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00
Eriarvoisuus tappaa Etnografia metodologiana : lähtökohtana koulutuksen tutkimus Globaalisti akateeminen : opas kansainväliseen tiedejulkaisemiseen

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00
Globalisaatio ja kansallinen me : kansallisen katseen historiallinen kritiikki Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus Haastattelun analyysi

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR31,00
Hajoava perhe: Romaani monitieteisen tutkimuksen välineenä Historianfilosofia : Klassikkoajattelijat antiikista nykypäivään Hoiva : tutkimus, politiikka ja arki

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00
Huostaanotto : lastensuojelun vaativin tehtävä Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa : palvelutalous ja sosiaalipolitiikka Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa Häväistyt ruumiit, rikotut mielet : tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämäs

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00
Johdatus laadulliseen tutkimukseen Johdatus laadulliseen tutkimukseen Jokapäiväinen pornomme : media, seksuaalisuus ja populaarikulttuuri

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00
Joukkoviestintätutkimuksen valtatiellä Kaapista kaapin päälle: Homoseksuaaliset ihmiset ja heidän oikeutensa edustuksellisessa politiikassa Kasvatus mediakulttuurissa

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR17,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR31,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00
Kategoriat, kulttuuri ja moraali : Johdatus kategoria-analyysiin Katseen voima : kohti visuaalista lukutaitoa Kenen kasvatus? : kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR32,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00
Kenen media? : Johdatus viestintäpolitiikan tutkimukseen (e-kirja) Keskustelunanalyysi Koulutusihmeen paradoksit : Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00
Kriittinen mediakasvatus Kuriton kansa : poliittinen mielikuvitus vuoden 1905 suurlakon ajan Suomessa Kurssi kohti diskurssia

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00
Laadullinen tutkimus 2.0 Laadulliset menetelmät kauppatieteissä Lajien synty

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR23,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR19,00
Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa Lentävä hevonen : välineitä runoanalyysiin

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00
Liikkuva maailma : Liike, raja, tieto (e-kirja) Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti Maailma: Aloittelijan opas

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00
Maailman taloushistoria - Teollinen aika Maailmantalouden Minotauros Mediaa käsittämässä

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00
Median rituaalit Mediayhteiskunta Mitä on valistus?

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00
Modernin tieteen synty Euroopassa Muokattu elämä : teknotiede, sukupuoli ja materiaalisuus Nuoren Viron omatunto (e-kirja)

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00
Nuorisotutkimus Opettajan vaiettu valta Opettajana yliopistolla : korkeakoulupedagogiikan perusteet

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00
Otteita verkosta : Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät Perhetyön tieto Populaarimusiikin tutkimus

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Reikä sydämessä : sairaus pohjoiskarjalaisessa maisemassa Ruumiillisuus ja työelämä : työruumis jälkiteollisessa taloudessa (e-kirja) Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR15,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00
Sosiaalityö aikuisten parissa Sosiaalityön ideat : johdatus sosiaalityön historiaan Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina: Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR23,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR29,00
Sosiokulttuurinen innostaminen : muutoksen pedagogiikka Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Sukupuolistunut väkivalta Suomalainen vieraskirja : kuinka käsitellä monikulttuurisuutta Suomen mediamaisema

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR31,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR24,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR36,00
Suomen puolueet : vapauden ajasta maailmantuskaan Suomi toisin sanoen Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen : Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR30,00
Syyskuun yhdennentoista merkitys Tajuaako kukaan? : opas tieteen yleistajuistajalle Tekstinsyöjät : Yhteiskuntatieteellisen kirjallisuuden lukutaidosta

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR0,00
Tiedontuojat : opas tietokirjan suomentajalle (e-kirja) Tietokirjoittajan käsikirja Toimintatutkimus : kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR26,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00
Toinen maailmanpolitiikka : 10 käsitettä feministiseen kansainvälisten suhteiden tutkimukseen Tutkijan arkipäivän etiikka Tutkimusetiikka : Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR15,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR15,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00
Tutkimushaastattelun käsikirja (e-kirja) Työ, työvoima ja politiikka Uuden työn paradoksit : keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR32,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR27,00
Vallan sisäpiirissä Valloittava varhaiskasvatus : oppimista, osallisuutta ja hyvinvointia Vapauden markkinat : uusliberalismin kertomus (e-kirja)

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR34,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR22,00
Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia Visuaalinen kulttuuri : Teoriaa ja metodeja mediakuvan tulkitsijalle Vita activa : ihmisenä olemisen ehdot (e-kirja)

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR16,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR12,00
Yhteiskunnan tahra? Yhteiskuntaluokka ja sukupuoli Yliluonnollinen kokemus : tulkinta, merkitys ja vaikutus

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR28,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR20,00

Tuotetta lisätty
ostoskoriin kpl
Siirry koriin
EUR25,00
Sisäänkirjautuminen
Sisäänkirjautuminen
Rekisteröityminen
Oma tili
Omat tiedot
Omat tilaukset
Omat laskut
Asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu
Yhteystiedot
Toimitusehdot